Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการประชุมระดับสูงสำหรับรัฐมนตรี (High-level Segment) การประชุมระดับสูงรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) เเละการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการประชุมระดับสูงสำหรับรัฐมนตรี (High-level Segment) การประชุมระดับสูงรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) เเละการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการประชุมระดับสูงสำหรับรัฐมนตรี (High-level Segment)
การประชุมระดับสูงรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26
(COP 26) เเละการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศ

ขนาดไฟล์:0.63 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง