Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

ทส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

        วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.30 น. นายปวิช เกศววงศ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564 โดยได้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ Deliverable ที่ ทส. จะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปค จำนวน 3 รายการ

แกลเลอรี่