Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กตป./สป.ทส.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กตป./สป.ทส.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กตป./สป.ทส.

เอกสารแนบ

เดือนตุลาคม 63

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

เดือนพฤศจิกายน 63

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

เดือนธันวาคม 63

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

เดือนมกราคม 64

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

เดือนกุมภาพันธ์ 64

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

เดือนมีนาคม 64

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

เดือนเมษายน 64

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง

เดือนพฤษภาคม 64

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง

เดือนมิถุนายน 64

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง