Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สป.ทส.​ ปลุกจิตสำนึกคุณธรรมความดีและสร้างความสม้ครสมานสามัคคีร่วมกัน​ นำข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร​ สืบสานวัฒธรรมไทย​สวมใส่ผ้าไทย​ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม​

สป.ทส.​ ปลุกจิตสำนึกคุณธรรมความดีและสร้างความสม้ครสมานสามัคคีร่วมกัน​ นำข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร​ สืบสานวัฒธรรมไทย​สวมใส่ผ้าไทย​ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม​

        วันนี้ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายปวิช เกศววงศ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมความดีและสร้างความสมัครสมานสามัคคี พร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กรมควบคุมมลพิษ

        ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวันศุกร์ จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ มาร่วมกันทำบุญตักบาตร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

แกลเลอรี่