Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

“รมว.ทส. นำกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ (YPO) มุ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

“รมว.ทส. นำกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ (YPO) มุ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

        วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปาฐกถาในกิจกรรม Young Presidents’ Organization (YPO) หัวข้อ “Thailand’s view of environmental issues” ณ โรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ. นครปฐม เพื่อเป็นการผนึกกำลังกับผู้บริหารภาคธุรกิจรุ่นใหม่ให้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย รัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำว่า การประกอบธุรกิจในอนาคตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังการแพร่ระบาดของโควิด19 และนโยบาย Build forward Greener ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการดำเนินงานที่สำคัญๆ ดังนี้

1. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งมีเป้าหมายปลูกป่าในพื้นที่ 2.5 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 7 ปี และกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ

2. การฟื้นฟูสัตว์ป่าและระบบนิเวศ โดยนโยบายปิดอุทยานแห่งชาติประจำปี เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว การใช้ QueQ application ในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในการเข้าสู่พื้นที่อุทยานฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New normal เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3. การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยขับเคลื่อนเป้าหมาย Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เพื่อการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100 % ภายในปี พ.ศ. 2570 ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาคธุรกิจ และองค์กรท้องถิ่น ในการลดการใช้ถุงพลาสติก มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน Re-cycling & Up-cycling รวมถึงการลงนามความร่วมมือ (MOU) การลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery)

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูสีเขียวในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ส่งเสริมสังคมฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศในการพัฒนานวัตกรรมสีเขียว รวมถึงส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีไกด์ท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ในการนี้ รัฐมนตรีฯ ได้ปลูกต้นรวงผึ้งและเยี่ยมชมโรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิล PET อันดับ 1 ของโลกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำของเสียมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลขวด PET เพื่อนำไปผลิต เกล็ดพลาสติกรีไซเคิล เม็ดพลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล

แกลเลอรี่