Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเเละเเนวทาง มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเเละเเนวทาง มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเเละเเนวทาง มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เอกสารแนบ

คู่มือหลักธรรมาภิบาล

ขนาดไฟล์:2.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 145 ครั้ง