Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease (2019 COVID-19))

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease (2019 COVID-19))

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease (2019 COVID-19))

เอกสารแนบ

ประกาศ

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง