Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กตป./สป.ทส.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กตป./สป.ทส.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กตป./สป.ทส.

เอกสารแนบ

เดือนตุลาคม 62

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 54 ครั้ง

เดือนพฤศจิกายน 62

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 51 ครั้ง

เดือนธันวาคม 62

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 53 ครั้ง

เดือนมกราคม 63

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง

เดือนกุมภาพันธ์ 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 50 ครั้ง

เดือนมีนาคม 63

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 51 ครั้ง

เดือนเมษายน 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 54 ครั้ง

เดือนพฤษภาคม 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง

เดือนมิถุนายน 63

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง

เดือนกรกฎาคม 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง

เดือนสิงหาคม 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง

เดือนกันยายน 63

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง