Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กตป./สป.ทส.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กตป./สป.ทส.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กตป./สป.ทส.

เอกสารแนบ

เดือนตุลาคม 62

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง

เดือนพฤศจิกายน 62

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง

เดือนธันวาคม 62

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง

เดือนมกราคม 63

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง

เดือนกุมภาพันธ์ 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง

เดือนมีนาคม 63

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง

เดือนเมษายน 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

เดือนพฤษภาคม 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

เดือนมิถุนายน 63

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

เดือนกรกฎาคม 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง

เดือนสิงหาคม 63

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง

เดือนกันยายน 63

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง