Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รมว.ทส. ร่วมกับ CEO องค์กร Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเล

รมว.ทส. ร่วมกับ CEO องค์กร Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเล

         ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องขยะและได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาขยะและขยะทะเลของประเทศไทย โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

         วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้หารือกับ Mr. Boyan Slat CEO ผู้ก่อตั้งองค์กร Ocean Cleanup ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเนเธอร์แลนด์ โดยประเด็นในการหารือครั้งนี้ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะ ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย อีกทั้งได้หารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และการจัดทำความตกลงโครงการวิจัยเก็บขยะแม่น้ำก่อนออกสู่ทะเลระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ Ocean Cleanup Foundation ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดยเป้าหมายสำคัญ คือ อยากให้คนไทยทุกคนช่วยกัน ลดการสร้างขยะเพื่อทำให้ประเทศไทยหลุดจากประเทศอันดับ ๖ ที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกให้ได้

         Mr.Boyan Slat ผู้ก่อตั้งองค์กร Ocean Cleanup ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเนเธอร์แลนด์ และเป็นผู้คิดค้นเรือดักเก็บขยะ (Interceptor) ในมหาสมุทร ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยวัยเพียง ๑๙ ปี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้นำ “เรือดักเก็บขยะรุ่นทดสอบ” เครื่องแรกขนาด ๔๐ เมตร ไปทดสอบในทะเลใกล้เกาะ Azores ใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติก โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเรือดักเก็บขยะระบบอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณ ๓-๔ ตันต่อวัน ขึ้นกับปริมาณขยะและพื้นที่ โดยสามารถจัดเก็บขยะที่มีขนาดเท่ากับที่นอนขนาดใหญ่ได้ถึง ๒ ชิ้น ทั้งนี้ Mr.Boyan Slat ให้คำมั่นว่าจะพัฒนาและดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทยต่อไป และจะนำส่ง Interceptor มาติดตั้งที่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

แกลเลอรี่