Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส.​ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันนโยบายสาธารณะแห่งชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ทส.​ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันนโยบายสาธารณะแห่งชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

        วันที่ 29 ตุลาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันนโยบายสาธารณะแห่งชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของกระทรวงฯ ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่