Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งเเวดล้อมโลก ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งเเวดล้อมโลก ครั้งที่ 2/2562

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

แกลเลอรี่