Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งเเวดล้อมโลก ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งเเวดล้อมโลก ครั้งที่ 1/2562

ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

แกลเลอรี่