Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รมว.ทส. ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น

รมว.ทส. ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น

         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางรวิวรรณ  ภูริเดช) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายจตุพร  บุรุษพัฒน์) ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น (นางนาโอมิ โทกาชิกิ) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและเยือนประเทศไทย ในการนี้ ทั้ง 2 ประเทศได้หารือกันในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสียรวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก อุทยานแห่งชาติ และความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับอาเซียนด้านขยะทะเลต่อเนื่อง (back-to-back) กับการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The High-level Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านสิ่งแวดล้อมจากรัฐบาลญี่ปุ่น

แกลเลอรี่