Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส 0201.8/ว 407 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ​ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน เเละการประชุมของหน่วยงานรัฐ

ทส 0201.8/ว 407 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ​ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน เเละการประชุมของหน่วยงานรัฐ

ทส 0201.8/ว 407 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน เเละการประชุมของหน่วยงานรัฐ

เอกสารแนบ

1006

ขนาดไฟล์:6.11 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง