Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างบันทึกวีดิทัศน์การกล่าวปาฐกถาสำหรับการประชุม Stockholm+50 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างบันทึกวีดิทัศน์การกล่าวปาฐกถาสำหรับการประชุม Stockholm+50 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างบันทึกวีดิทัศน์การกล่าวปาฐกถา
สำหรับการประชุม Stockholm+50 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศ

ขนาดไฟล์:1.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง