Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 ก.ค. 61

ส่วนที่2 แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 1685 ครั้ง
23 ก.ค. 61

ส่วนที่1 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมอาเซียน

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 1674 ครั้ง
11 พ.ค. 61

ร่างเอกสาร ASPEN ฉบับภาษาไทย

11 พ.ค. 61

ร่างเอกสาร ASPEN ฉบับภาษาอังกฤษ

8 มี.ค. 61

เอกสารการประชุมรับทราบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.30 Mb ดาวน์โหลด: 1663 ครั้ง
28 ก.ย. 60

การเข้าร่วมการประชุมเจรนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมระหว่างประเทศ

17 ส.ค. 60

รายงานขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4

2 ส.ค. 60

การเตรียมการสำหรับเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

จำนวนทั้งหมด 39 รายการ
< 1 2 3 4 5