Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ต.ค. 61

การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการเข้าเยี่ยมคารวะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
8 ส.ค. 61

แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งเเวดล้อมของประเทศไทยฯ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.78 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
2 ส.ค. 61

แบบฟอร์ม และ ตัวอย่างข้อมูล สำหรับการขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี โครงการ World Friend Korea (WFK) Advisors Program ของสาธารณรัฐเกาหลี

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.55 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
23 ก.ค. 61

ส่วนที่2 แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 2289 ครั้ง
23 ก.ค. 61

ส่วนที่1 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมอาเซียน

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
11 พ.ค. 61

ร่างเอกสาร ASPEN ฉบับภาษาไทย

11 พ.ค. 61

ร่างเอกสาร ASPEN ฉบับภาษาอังกฤษ

8 มี.ค. 61

เอกสารการประชุมรับทราบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.30 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
< 1 2 3 4 5 >