Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 ก.พ. 62

ความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12 ก.พ. 62

ขออนุมัติการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

8 ก.พ. 62

ตารางข้อคิดเห็นต่อข้อบทสิ่งแวดล้อมภายใต้ความตกลง CPTPP

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb ดาวน์โหลด: 1683 ครั้ง
17 ม.ค. 62

ร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.63 Mb ดาวน์โหลด: 1667 ครั้ง
20 พ.ย. 61

รายงาน (Action Plan) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.26 Mb ดาวน์โหลด: 1666 ครั้ง
16 ต.ค. 61

เอกสารเผยแพร่การประชุม National Dialogue วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 37.08 Mb ดาวน์โหลด: 1666 ครั้ง
10 ต.ค. 61

การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการเข้าเยี่ยมคารวะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 1664 ครั้ง
8 ส.ค. 61

แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งเเวดล้อมของประเทศไทยฯ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.78 Mb ดาวน์โหลด: 1667 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 39 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>