Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 เม.ย. 65

ประกาศนโยบายเเละเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ

2 ก.พ. 65

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

2 ธ.ค. 64

การติดตามการดำเนินงานของ ทส. ที่สอดคล้องกับข้อมติของสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

30 ก.ย. 64

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประชุมระหว่างประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รองรับวิถีใหม่ (New Normal)

17 ก.ย. 64

คู่มือโครงสร้างเเละตำเเหน่งข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมฉบับภาษาอังกฤษ

17 ก.ย. 64

คู่มือการยกร่างหนังสือราชการและคำกล่าวภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ

17 ก.ย. 64

ความร่วมมือของไทยกับโครงการสิ่งเเวดล้อมเเห่งสหประชาชาติ

17 ก.ย. 64

คู่มือการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

จำนวนทั้งหมด 47 รายการ
1 2 3 4 5 > >>